สมาชิก
สมัครสมาชิก   l  ลืมรหัสผ่าน
ระบบติดตามข่าวสาร
 
 
 
document
submit
   
 
ดาวน์โหลด "เอกสารแนะนำผู้ยื่นเสนอโครงการวิจัย"
รายละเอียดผู้ขอยื่นเสนอโครงร่างการวิจัย
     
ชื่อ-นามสกุล  
เบอร์โทรศัพท์  
บริษัท  
ตำแหน่ง  
ที่อยู่  
Email Address  
   
 
เอกสารประกอบการยื่นโครงร่างการวิจัยฯ (ชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษา ENG.)
 
1. หนังสือแสดงความประสงค์
 
2. Application form
 
3. Content of submitted package
 
4. Patient or subject information sheet (Thai version)

ในกรณีที่ต้องการ Upload ข้อมูลมากกว่า 1 file ให้รวม File ใส่ใน zip file
 
5. Informed consent form

ในกรณีที่ต้องการ Upload ข้อมูลมากกว่า 1 file ให้รวม File ใส่ใน zip file
 
6. Protocol synopsis (Thai version)
 
7. Protocol (Thai and Eng version)
( ไทย )
( Eng )
 
8. Investigator’s Brochure
 
9. Case Report Form

ในกรณีที่ต้องการ Upload ข้อมูลมากกว่า 1 file ให้รวม File ใส่ใน zip file
 
10. CV

ในกรณีที่ต้องการ Upload ข้อมูลมากกว่า 1 file ให้รวม File ใส่ใน zip file
 
11. Study Budget
 
12. อื่นๆ
 
13. Review Checklist

ในกรณีที่ต้องการ Upload ข้อมูลมากกว่า 1 file ให้รวม File ใส่ใน zip file
 
 
กรุณากรอกตัวเลขก่อนส่งข้อมูลค่ะ


หากต้องการส่งเอกสารเสนอโครงร่างงานวิจัย ต้องทำการยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
และผู้เสนอโครงร่างงานวิจัยยอมรับว่า ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่ให้นั้นถูกต้องเป็นจริง

ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
 
   
 top   
หน้าแรก  l  แผนผังเว็บไซต์  l  ติดต่อ
Copyright © 2007-2014. All right reserved.Joint Research Ethics Committees