สมาชิก
สมัครสมาชิก   l  ลืมรหัสผ่าน
ระบบติดตามข่าวสาร
 
 
 
document
submit
ความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
 


สำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) คือ หน่วยงานกลางที่จัดตั้งขึ้น โดย การระดมความคิดจาก กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันต่างๆที่มีการพิจารณาการวิจัยทางคลินิก
[ more ]


   อ่านทั้งหมด
 

   อ่านทั้งหมด
 
 

 
สำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

196 อาคาร วช.2 ชั้น 5 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ / โทรสาร 02 579 0117
 
map
หน้าแรก  l  แผนผังเว็บไซต์  l  ติดต่อ
Copyright © 2007-2014. All right reserved.Joint Research Ethics Committees