สมาชิก
สมัครสมาชิก   l  ลืมรหัสผ่าน
ระบบติดตามข่าวสาร
 
 
 
document
submit
 
 
 

บุคคลากรสำนักงาน

ยุพาพิศ วรรณโชติ (YUPAPIT WANNACHOT)
Master of Social Work (Social Welfare Administration and Policy)
M.S.W. (Social Welfare Administration and Policy)
E-mail: yupapit_crec@hotmail.com


ฑิมพิกา นิ่มขำ (TIMPIKA NIMKHAM)
Bachelor of Science (Physics)
B.S.( Physics)
E-mail: timpika_crec@hotmail.com
E-mail: timpika_nimkham@outlook.co.th


สำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

ชั้น 5 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 02 579 0117
เบอร์มือถือ : 091-875-5400
โทรสาร : 02 579 0117
อีเมล์ : crec_thailand@hotmail.com


   
 
หน้าแรก  l  แผนผังเว็บไซต์  l  ติดต่อ
Copyright © 2007-2014. All right reserved.Joint Research Ethics Committees